Śledź nas

Góra

ADALL – Attending Diversity in Adult Language Learning

Aktualności

Wideo

Adall Project - Attending Diversity in Adult Language Learning

SEPIE Erasmus Plus

Pomaga dorosłym słuchaczom rozwijać swoje komptetencje w posługiwaniu się językami obcymi

Chcemy pracować z różnorodnością w sposób, który może służyć każdemu edukatorowi (i każdemu uczniowi) w dowolnym miejscu w dowolnym kontekście poprzez standaryzację modeli uczenia się, metodologii i kryteriów oceny.

Te modele uczenia się będą traktowane z perspektywy analitycznej, analizując aspekty takie jak style uczenia się i inne mogące wpływać na proces uczenia się.

Wydarzenia

Partnerstwo

Hiszpania (koordynator), Polska, Portugalia, Zjednoczone Królestwo, Islandia, Włochy