Śledź nas

Góra
Image Alt

English Unlimited Sp. z o.o.

English Unlimited

Poland
Project Partner
English Unlimited (EU) została utworzona w 1990 r. i jest jedną z najbardziej znanych szkół językowych w północnej części Polski. EU zajmuje się szeroko rozumianą edukacją językową, prowadząc kursy różnych języków obcych dla różnych grup wiekowych na różnych poziomach, o zróżnicowanej tematyce, intensywności i długości trwania (http://eu.com.pl) .

Posiadamy Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz jesteśmy jedynym na Pomorzu ośrodkiem edukacyjnym posiadającym licencje prestiżowych instytucji egzaminacyjnych z języka angielskiego i niemieckiego

jesteśmy autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English oraz Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut, mającym prawo do rejestracji kandydatów, prowadzenia kursów przygotowawczych oraz przeprowadzania egzaminów. Dwukrotnie zostaliśmy wyróżnieni nagrodą European Language Label za tworzenie i wdrażanie kreatywnych metod nauczania języków obcych oraz dwukrotnie otrzymaliśmy wyróżnienie EDUinspiracje za rezultaty projektów realizowanych w ramach akcji Grundtvig
W 2008 otrzymaliśmy certyfikat w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
W ramach naszej szkoły funkcjonuje Dział Projektów Europejskich, w ramach którego są przygotowywane i realizowane projekty finansowane ze środków unijnych: wcześniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Uczenie się przez całe życie, a obecnie  w ramach programu Erasmus+ i POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Dotąd zrealizowano ponad 25 projektów krajowych i międzynarodowych, w tym dwa ogólnopolskie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w których English Unlimited był wnioskodawcą.

Aktualnie  uczy się na naszych kursach  około 1000 słuchaczy i współpracuje z nami ponad 50 lektorów języków obcych. English Unlimited sukcesywnie poszerza swoją działalność szkoleniową. Poza językami obcymi, prowadziliśmy szkolenia z przedsiębiorczości, ICT dla osób starszych i szkolenia międzykulturowe. Współpracujemy w tym zakresie z instytucjami w kraju, jak i za granicą. Prowadzimy również szkolenia metodyczne dla nauczycieli i trenerów w ramach prowadzonego przez English Unlimited Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli, które posiada akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty.