Śledź nas

Góra
Image Alt

Jafnréttishús-Equality Centre

Jafnréttishús – Equality Centre
 Iceland
Project Partner

Głównymi celami organizacji są:

 • Promowanie równości i praca nad implementacją tego konceptu
 • Podnoszenie świadomości i pomoc wrażliwym częściom społeczeństwa( zagrożonym dyskryminacją z powodu rasy, wiary, orientacji seksualnej itp.) i „wyciszanym” częściom społeczeństwa (kobietom, dzieciom imigrantom, niepełnosprawnym itp.)
 • Wzmocnienie części społeczeństwa, które są zaniedbane i umożliwienie im znalezienia pomocy, obronę i negocjację własnej równości

W dodatku do celów głównych Centrum Równości wykonuje wiele zadań, które są zgłaszane przez osoby odwiedzające Centrum w poszukiwaniu pomocy zarówno w sprawach prawnych jak i podczas walki o prawa imigrantów i kobiet.

The aforementioned goals and activities are implemented through a variety of ways:

Wspomniane wyżej cele i zadania są implementowane na rozmaite sposoby przez:

 • prowadzenie spotkań dla imigrantów (interaktywne i innowacyjne nauczanie języka Islandzkiego, organizowanie wydarzeń kulturalnych, prezentowanie Islandii przez kwestie kultury, historii, zabezpieczanie stałości)
 • monitorowanie i analizowanie kwestii równości w kraju i praca nad dalszą implementacją tego konceptu
 • poruszanie i popieranie poruszania kwestii ważnych dla imigrantów, zwłaszcza kobiet, w mediach podczas publicznych wydarzeń, w instytucjach rządowych i innych ciałach decyzyjnych.
 • Centrum Równości oferuje kursy języka Islandzkiego i inne działania kierowane specjalnie do imigrantów by poprawić, zwłaszcza na rynku pracy, oferowane im warunki i ich efekty
 • Zabezpiecza tłumaczenia ustne dla wielu ciał ( organizacji rządowych, władz rejonowych, poszczególnych osób czy prywatnych firm)
 • Centrum Równości szerzy znajomość ważnych zagadnień pośród społeczeństwa Islandzkiego: imigrantów, różnic kulturalnych, tolerancji czy uchodźców
 • Centrum Równości zawsze koncentruje się na pomocy kobietom i dzieciom z zagranicy jako, że osobiste doświadczenia i znajomości personelu pozwalają na efektywne tego wykonanie
 • W chwili obecnej centrum współpracuje z 2 gminami, które przyjęły uchodźców z Syrii z Obozu uchodźców w Lebanonie i potem pracowały nad zabezpieczeniem dla nich znajomości języka, wiedzy kulturalnej i edukacji umożliwiającej włączenie się do rynku pracy. Jest wiec bezpośrednio włączone w przyjazdy uchodźców.
 • Doświadczenia z przeszłości, podobne  usługi edukacyjne świadczone uchodźcom z obozu z Al-Waleed w Iraku w latach 2008-2011