Śledź nas

Góra
Image Alt

Innovamentis NGO

Innovamentis NGO
 Italy
Project Partner

INNOVAMENTIS jest organizacja edukacyjną i szkoleniową zlokalizowaną w Reggio w Kalabrii (Włochy), opierającą swoje działania na transferze wiedzy i innowacyjności w zakresie uczenia sie przez całe życie i dalszej edukacji, rynku pracy i przedsiebiorczości, nauczania, metod szkoleniowych i technologii.

Organizacja ma na celu ochronę kulturalnego i językowego dorobku, stoi także na straży mniejszości etnicznych, kulturowych i językowych.

Innovamentis pracuje nad wprowadzeniem w życie rezultatów projektu Erasmus + w zakresie edukacji i mobilności młodych europejczyków. Jako organizacja promuje kulturę aktywnego społeczeństwa w kontekscie europejskim oraz ochrony praw i moralności obywateli.

Innovamentis propaguje, organizuje oraz zachęca do rozwoju wszystkich wspomianych działań na polu edukacji i szkoleń zawodowych. Kieruje swoją uwagę na zarówno młodych ludzi szukacjących swojej pierwszej pracy czy wykwalifikowanych lecz bezrobotnych absolwentów, jak i ludzi w trudnych sytuacjach życiowych.

Propaguje działania skierowane na “społeczne właczanie” osób poszkodowanych przez życie oraz seniorów, jak i aktywnych obywateli. Promuje też właczanie do aktywnego życia młodych  ludzi w zakresie zarówno społecznym jak i zatrudnienia. Organizuje nieodpłatne kursy dla dorosłych nakierowane na szerzenie umiejetności obsługi urządzeń cyfrowych.

Organizacja posiada zarówno silną grupę woluntariuszy jak i własnych pracowników, którzy działając w różnych dziedzinach udzielają pomocy w zakresie formalnej i nieformalnej edukacji, ciagłego rozwoju, społecznej odpowiedzialności i technologicznej innowacyjności.

Innovamentis ściśle współpracuje z lokalnymi  szkołami, agentami, organizacjami młodzieżowymi i innymi. W ostatnich latach organizacja była zaangazowana w szereg projektów, takich jak:

  • “Digital Cities for a Smart Europe – DICSE” (2014) projekt ten miał na celu stworzenie modelu “Cyfrowego miasta”, w którym obywatele mają do dyspozycji cyfrowe usługi, które przyczyniają się do zmiany miast na lepsze;
  • “60+ Virtual Culture” (2016) projekt skierowany był do osób dorosłych (powyżej 60 roku życia), zakładał szerzenie umiejetności obsługii nowych technologii w celu lepszego dostepu do informacji kulturalnej oraz stron internetowych o kulturze.
  • “Tepa-ICT 2.0” (2016) Wymiana doswiadczeń z hiszpańską organizacją CEPA EL Molar, Madryt, skierowana na nowe metody szkoleń z uzyciem nowych technologii (szczególnie użycie aplikacji na telefony komórkowe w klasie osób dorosłych)
  • “Multilingual Families Club” (2017). Projekt przyczyni sie do zachowania kultury i jezyków imigrantów żyjących w krajach europejskich oraz do szerzenia wielojęzyczności w społeczeństwach Europy